ธุรกิจจ่อคิวเข้าเทรดตลาดหุ้นไทยปี’65 ตระกูลไชยวรรณ ส่ง “ไทยประกันชีวิต”

January 5, 2022 0 Comments

ธุรกิจจ่อคิวเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยปี 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน (Upcoming IPO) ในตลาด SET จำนวน 14 บริษัท และในตลาด mai อีก 7 บริษัท รวมเป็น 21 แห่ง (ไม่รวมกองทรัสต์) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ไทยประกันชีวิต
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นของคนไทยและก่อตั้งโดยคนไทย ของตระกูลไชยวรรณ ภายใต้แบรนด์ “ไทยประกันชีวิต” มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลและประเภทกลุ่ม

แผนขายหุ้นไอพีโอซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้จำนวนไม่เกิน 2,384,318,900 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.6% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด) ไม่เกิน 1,218,815,600 หุ้น
3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (Her Sing (H.K.) Limited) ไม่เกิน 165,503,300 หุ้น

ทั้งนี้อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (overallotment) จำนวนไม่เกิน 322,547,900 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 13.50% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด)

ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DEE ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกยางล้อสำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ยางสำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน

แผนขายหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 842,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO แบ่งเป็น

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 301,000,000 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Fitzroy Capital Group Limited จำนวนไม่เกิน 270,500,000 หุ้น
3. หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Stanhurst Power Limited จำนวนไม่เกิน 270,500,000 หุ้น
ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 126,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้

ชิค รีพับบลิค
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูบแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)”

แผนขายหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง แผนขายหุ้นไอพีโอ 94,000,000 หุ้น

เจดีฟู้ด
บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอสและไส้ขนม และอาหารอบแห้งแบบเบ็ดเสร็จตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร รวมทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารและขนมขบเคี้ยวในรูปแบบ OEM และสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท แผนขายหุ้นไอพีโอ 150,000,000 หุ้น (คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO)

โรแยล พลัส
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว และน้ำผลไม้อื่นๆ รวมถึงเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม เครื่องดื่มวิตามิน และเครื่องดื่มอื่นๆ โดยมีรายได้ทั้งจากการรับจ้างผลิตและการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ แผนขายหุ้นไอพีโอ 170,000,000 หุ้น (คิดเป็น 25.4% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO)

ไทยพาร์เซิล
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL ให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยทั้งสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทาง cแผนขายหุ้นไอพีโอ 120,000,000 หุ้น

สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STP รับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนการผลิตเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป แผนขายหุ้นไอพีโอ 25,400,000 หุ้น

บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCC จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย แผนขายหุ้นไอพีโอ 160,000,000 หุ้น