หุ้น MAKRO จองซื้อวันแรกคึกคึก เช็คช่องทางการจองหุ้นเปิดถึง 9 ธ.ค.นี้

December 9, 2021 0 Comments

MAKRO ปลื้มเปิดจองซื้อหุ้นPO วันแรกคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจ ประกาศยุทธศาสตร์ลุยพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า-บริการหลากหลายช่องทาง เปิดให้จองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ธันวาคม 64 เช็คช่องทางการจองหุ้นได้ที่นี่

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า วันนี้ ( 4 ธ.ค. ) หลังจากที่ MAKRO เริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อย จองซื้อหุ้น PO ของ MAKRO ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 ธันวาคมนี้ ที่ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น แค่เริ่มเปิดจองซื้อวันแรกก็ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก สะท้อนความมั่นใจในบริษัทฯ และการวางยุทธศาสตร์ผสานธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทาง (Omni-channel)

สำหรับผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO มีดังนี้

นักลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้รายย่อยทั่วไป

จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน

ผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้ถือหุ้นของ MAKRO, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ( CPF) จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร ตามอัตราส่วนการใช้สิทธิ (Ratio) จองซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน 10:1)
ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน15:1)
ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน 70:1)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทางเว็บไซต์ settrade

 

จำนวนหุ้น PO ที่เสนอขาย

 

การเสนอขายหุ้น PO ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น ประกอบด้วย

 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย Makro บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 910 ล้านหุ้น จำกัด
หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CPH และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด หรือ CPM จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น
จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment shares หรือ กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชนครั้งนี้

วัน-เวลาที่เปิดขาย

เปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.

ช่องทางการจองซื้อ

 

ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญ “MAKRO” ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่

(1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
(2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App
(3) แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

 

ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO ,CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อกับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น 2 ราย

 

(1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
(2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App
สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์

สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE

 

 

ทั้งนี้การจัดสรรจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE) โดยจะจัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ได้รับแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จองซื้อในรอบแรก และหากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ในรอบถัดไปจะนำสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัทที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิมารวมกัน และจะจัดสรรเพิ่มแก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม จนกว่าหุ้นจะหมดหรือครบตามจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อ ซึ่งจะเป็นไปตามรายละเอียดตามที่เปิดเผยในไฟลิ่ง

 

ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทาง www.settrade.com และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลการจองซื้อเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.)