จับกุมต่อเนื่อง 7 วัน เหล้าเถื่อนกว่า 400 คดี

December 28, 2021 0 Comments

สรรพสามิต เดินหน้าปราบปรามต่อเนื่อง พบ 7 วันจับสินค้าหนีภาษีได้กว่า 692 คดี ปรับกว่า 10 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสุรามากสุด กว่า 400 คดี รองลงมาเป็นบุหรี่ และรถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 692 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.92 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 402 คดี ค่าปรับ 3.01 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 224 คดี ค่าปรับ 5.99 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.35 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังสามารถจับกุม ไพ่ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.44 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.14 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.04 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.95 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,822.671 ลิตร ยาสูบ จำนวน 25,116 ซอง ไพ่ จำนวน 2,113 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 40,800.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,464 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คัน

ขณะที่ยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ จำนวน 6,513 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 133.79 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 3,344 คดี ค่าปรับ 28.50 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,383 คดี ค่าปรับ 69.98 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 93คดี ค่าปรับ 1.15 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 167 คดี ค่าปรับ 14.42 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 31 คดี ค่าปรับ 1.29 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 357 คดี ค่าปรับ จำนวน 7.86 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 138 คดี ค่าปรับ 10.59 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 35,499.406 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,650,935 ซอง ไพ่ จำนวน 5,143 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 432,923.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 35,072 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 432 คัน

 

กรมสรรพสามิต ยังเชิญชวนหากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ