“ธปท.” คาดทยอยคลอดเกณฑ์นโยบาย virtual bank-open banking ในช่วง Q2-Q3/65

March 26, 2022 0 Comments

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธปท.ได้จัดทำแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (consultation paper) และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนในช่วงวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ในภาพรวม ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นด้วยกับหลักคิดของ ธปท. ในการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 ทิศทาง คือ 1. เปิดโอกาสให้ภาคการเงินใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูล ภายใต้หลักการ 3 open (open competition, open infrastructure และ open data) 2. สนับสนุนให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจการเงินดิจิทัลและรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และ 3. กำกับดูแลอย่างยืดหยุ่นและสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคการเงินรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างเท่าทัน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าความท้าทายสำคัญ คือ การผลักดันแนวนโยบายภายใต้ทิศทางดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ และมีข้อเสนอแนะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1.ขอให้ ธปท. เร่งให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทาง 3 ด้านของ ธปท. โดยเฉพาะในเรื่อง 1.1 การเปิดให้ผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ …

PTTEP ชนะประมูลแปลงสำรวจ SB412 เสริมแกร่งธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

March 25, 2022 0 Comments

  PTTEP เผย PTTEP HKO บริษัทย่อย ร่วมกับ Sarawak ชนะประมูล พร้อมคว้าสิทธิสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจ SB412 ในประเทศมาเลเซีย นายสุขสันต์ องค์วิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัท PTTEP HK Offshore Limited หรือ PTTEP HKO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ร่วมกับ บริษัท SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc. ชนะการประมูลและได้รับสิทธิในการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ SB412 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซาบาห์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15,914 ตารางกิโลเมตร จากการประมูลแปลงสำรวจรอบปี 2564 ในประเทศมาเลเซีย โดยได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ Petroliam Nasional …

ttb analytics คาดรายได้เกษตรกรจาก 5 พืชหลักเติบโต 16.1% ห่วงต้นทุนปุ๋ยเคมีและน้ำมันฉุดรั้ง

March 24, 2022 0 Comments

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb analytics) ระบุเศรษฐกิจไทยในปี 2564 โดยภาพรวมแม้จะมีการชะลอตัวลงโดยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาภาคเกษตรจะพบว่าเริ่มมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2564 รายได้เกษตรกรจาก 5 พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และข้าว รวมกันอยู่ที่ 7.63 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 19.2% จากปี 2563 และเมื่อแยกเป็นพืชแต่ละประเภท พบว่าเพิ่มขึ้น 52.6% 26.4% 23.4% 20.3% และ 3.4% ตามลำดับ โดยรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับปริมาณนํ้าฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ทำให้นํ้าในอ่างเก็บนํ้าที่สำคัญ และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณมากขึ้นเพียงพอ เป็นสาเหตุจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2565 รายได้เกษตรกรจาก 5 พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย …

TPCS ผนึก Bitkub ตั้งบริษัท TPCX ลุยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

March 23, 2022 0 Comments

ทีพีซีเอสเซ็นสัญญา Bitkub จัดตั้งบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ลุยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน-ขุดเหมืองคริปโต-DeFi-NFT-เมตาเวิร์ส วันที่ 22 มีนาคม 2565 บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ TPCS ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท B2B และ B2C ในหลากหลายหมวดหมู่อุตสาหกรรม ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) ของ Bitkub Chain จากจำนวนทั้งหมด 11 บริษัท โดยได้เซ็นสัญญากับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด หรือ “Bitkub” ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับ TPCS ที่ได้ร่วมเซ็นสัญญากับทาง Bitkub เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานบล็อกเชนบนภาคธุรกิจจริง TPCS จึงได้จัดตั้งบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด (TPCX) และได้เข้าร่วมเซ็นสัญญาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) ของ Bitkub …

ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ 2 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย 0.01%

March 20, 2022 0 Comments

ธ.ก.ส.เผยผลการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ ดอกเบี้ย 0.01 % เพิ่มศักยภาพการผลิต การลดต้นทุน ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลไป แล้วจำนวน 366 กลุ่ม วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 11 มกราคม 2565 ให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งการผลิต การแปรรูป การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย โดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุน วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยทั้งโครงการ 3.01 ต่อปี โดยกลุ่มเกษตรกรฯจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละร้อย ทั้งนี้รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร ร้อยละ …

คนละครึ่ง 1 เดือนครึ่ง มีผู้ใช้สิทธิ 26.25 ล้านราย ยอดใช้จ่าย 55,172.0 ล้านบาท

March 17, 2022 0 Comments

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 53,771.6 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.91 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,400.4 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 55,172.0 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 28,055.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 27,116.2 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม …

ตลาดคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สงครามยืดเยื้อ หนุนเงินบาทอ่อนค่า

March 17, 2022 0 Comments

แบงก์ประเมินค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่าในกรอบ 33.00-33.50 บาทต่อดอลลาร์ เกาะติดการประชุมเฟด-บีโออี-สงครามในยูเครน เผยตลาดคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หนุนกระแสเงินทุนไหลออก ดันค่าเงินบาทอ่อนค่า วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า (วันที่ 14-18 มีนาคม 2565) เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.00-33.50 บาทต่อดอลลาร์ ปัจจัยที่ต้องติดตามและมีผลต่อตลาดจะเป็นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15-16 มี.ค.นี้ โดยจะต้องดูว่าเฟดจะส่งสัญญาณต่อความกังวลอัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจอย่างไร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่เท่าไร ซึ่งตลาดคาดว่าจะขึ้นอยู่ที่ 0.25% ต่อปี และจะมีการขึ้น 7 ครั้ง ซึ่งต้องรอดูเฟดจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่ รวมถึงประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน จะมีการเจรจาหรือบุกยึดต่อ นอกจากนี้ยังคงต้องติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) จะส่งสัญญาณรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ รวมถึงการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) คาดว่าการดำเนินนโยบายคงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคงการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และยังเห็นค่าเงินเยนอ่อนค่าอยู่ “ภาพรวมสัปดาห์หน้าไฮไลต์จะอยู่ที่การประชุมเฟดและภาพสงครามจะเดินไปทิศทางไหน จะเจรจาหรือรัสเซียยังคงลุยบุกรุกต่อ ซึ่งคาดว่าจะสร้างความผันผวนให้ตลาดอีกนาน …

NEWS เฮ! ก.ล.ต.ไฟเขียว “บล.ลิเบอเรเตอร์” (Liberator) ให้บริการไตรมาส 4/65

March 15, 2022 0 Comments

NEWS เผย ก.ล.ต. ไฟเขียวอนุมัติให้บริษัทย่อย ลิเบอเรเตอร์ จดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์และเปลี่ยนชื่อเป็น “บล.ลิเบอเรเตอร์” (Liberator) พร้อมดำเนินธุรกิจได้ในไตรมาส 4/65 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งว่าที่ผ่านมาได้จัดตั้ง บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ ดังนั้นในวันที่ 11 มี.ค.2565 บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด จึงได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จากเดิม บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด” พร้อมเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า …

KBTG ร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab ทำวิจัยบริการทางการเงินยุคใหม่

March 15, 2022 0 Comments

KBTG เข้าร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab ห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อทำงานร่วมกันในด้านการวิจัยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าสำหรับบริการทางการเงินยุคใหม่ พร้อมแก้ไขปัญหาสำคัญระดับประเทศในมิติต่างๆ ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab) หนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีล้ำยุคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกัน และยังทำให้นักวิจัยของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมทำงานวิจัยที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่างๆ ในระดับประเทศ ทั้งในด้านการเงิน ความเสมอภาค ความยั่งยืน และด้านการศึกษา โดย KBTG เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่จะส่งนักวิจัยไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT KBTG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ MIT Media Lab ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ KBTG ในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชนสูงสุด …

TCAP กำไรปี 64 โต 44% ฐานะการเงินมั่นคง มุ่งหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

March 6, 2022 0 Comments

“ทุนธนชาต” เผยกำไรสุทธิปี 64 จากผลการดำเนินงานปกติเติบโต 44% ไม่หวั่นสถานการณ์เศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP กล่าวว่า ในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 6,722 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทฯ ในปีนี้มีจำนวน 5,287 ล้านบาท ซึ่งลดลง 20.72% จากปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งเป็นกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ดังนั้นหากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าว บริษัทฯจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,508 ล้านบาท หรือ43.71% ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่สำคัญที่เติบโตขึ้น แม้ว่าบริษัทร่วมทั้ง ttb และ MBK จะยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ …