PTTEP ชนะประมูลแปลงสำรวจ SB412 เสริมแกร่งธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

March 25, 2022 0 Comments

 

PTTEP เผย PTTEP HKO บริษัทย่อย ร่วมกับ Sarawak ชนะประมูล พร้อมคว้าสิทธิสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจ SB412 ในประเทศมาเลเซีย

นายสุขสันต์ องค์วิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัท PTTEP HK Offshore Limited หรือ PTTEP HKO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ร่วมกับ บริษัท SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc.

ชนะการประมูลและได้รับสิทธิในการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ SB412 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซาบาห์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15,914 ตารางกิโลเมตร จากการประมูลแปลงสำรวจรอบปี 2564 ในประเทศมาเลเซีย

โดยได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ตามสัดส่วนการลงทุนสำหรับบริษัท PTTEP HKO ที่ร้อยละ 60 (ผู้ดำเนินการ) และบริษัท SapuraOMV ที่ร้อยละ 40

การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก และเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซีย

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business